Historie

Počátky

1.21. Vývojová skupina Brno (VSB)

Vývojová skupina Brno (VSB) vznikla v roce 1958 jako iniciativa posluchačů a vyučujících Letecké fakulty Vojenské akademie Antonína Zápotockého (VAAZ) v Brně. U jejího zrodu stál tehdejší odborný asistent Katedry stavby letadel mjr. Ing Rostislav Pospíšil, sám bývalý aktivní plachtař. Cílem VSB bylo poskytnout posluchačům zázemí pro osobní iniciativu spojenou s odbornou praktickou činností při současném využití studiem … číst více

1.22. Nechtělo se mi skákat …

… ze vzpomínek Františka Filípka na 6. Plachtařské mistrovství Moravy konané v srpnu 1973 na Medlánkách Bylo nádherné středeční ráno. Na obloze začala produkovat termika docela čítankové kumuly. Na 6. Plachtařském mistrovství Moravy (PMM) v roce 1973 na Medlánkách ředitel závodu Jindra Formánek pro tento den třetí rychlostní disciplínu – 200 km trojúhelník, obligátní Medlánky – Moravská … číst více

1.00. První pokusy v letu klouzavém, průkopníci bezmotorového létání na Brněnsku 1914 – 1923

Dobový článek konstruktéra Pavla Beneše zveřejněný v roce 1919 v Pražských novinách „Letadlo klouzavé je zkušebním strojem, na němž lze odhadnouti to, co nazveme nejvhodněji hospodárností letu. Při pokusech klouzavých jedině můžeme obeznámiti se s vlastnostmi větru a s jeho účinkem nosným. Nedávno na tomto místě podle jsem stručně svoji theorii a chci věnovat problému létání z tohoto nového hlediska … číst více

1914-1923

1.01. I. národní soutěž plachtových letadel v Brně konaná od 18. října do 2. listopadu 1924

Ve dnech 18. října až 2. listopadu 1924 byla na kopci Kozí vrchu u Medlánek (dnes nižší ze dvou vrcholů Palackého vrchu) uspořádána soutěž pod názvem „I. národní soutěž plachtových letadel v Brně“, která je s odstupem let považována za počátek československého sportovního bezmotorového létání. Soutěže se zúčastnilo šest kluzáků, mimo soutěž létaly dva letouny zahraniční … číst více

1924-1924

1.01b Z dobového tisku – časopis Letectví č. 11/1924

Článek mjr. Jaroslava Skály Dojmy z I. národní soutěže větroňů v Brně – strana 231,232 Článek Františka Sekaniny I. národní soutěž větroňů v Brně – strana 232 – 241

1924-1924

1.03. Masarykova letecká liga v Brně, létání u Čebína 1925 – 1939

Po zničení většiny bezmotorových letadel při bouři na III. národní soutěži plachtových letadel konané v listopadu roku 1925 na Zvičině nastal v naší republice útlum v létání. Hlavními podporovateli byli vojenští piloti a chybělo jakékoliv zázemí, o výchově mladších pilotů ani nemluvě. Aeroklub Republiky československé (pozn. ARČS, který vznikl jako jeden z řady klubů a spolků sdružujících průkopníky v létání … číst více

1925-1939

3.00 Historie brněnského modelářství 1926

Není vlastně znám konstruktér, který by svou kariéru začínal jinak než letecký modlářstvím a je jen málo výkonných letců všech odborností, kteří by své vzdušné sny začínali uskutečňovat jinak než stavbou létajících (a mnohdy také na létajících modelů). Počátky brněnského leteckého modelářství po skončení 1. světové války Pomineme-li skromné letecké začátky u nás v brně … číst více

1926

1.02. Vznik plachtařského odboru vysokoškolského sportu Brno 1931 – 1939

(VSB) – ze vzpomínek Zdenko Drába „Jako student techniky v Brně jsem navázal styk s Moravským aeroklubem i s místní skupinou MLL. Mým záměrem bylo založit odbor bezmotorového létání. Aeroklub byl ochoten podpořit nás morálně, ale odmítl zřídit odbor bezmotorového létání s tím, že je zaměřen na motorové sportovní létání. Zástupce armády ve výboru místní skupiny MLL Brno namítal, … číst více

1931-1939

1.16. Piloti: Věra Hudcová – medlánecká královna nebe 1933–2022

Věra Hudcová, rozená Špidlová, se k plachtění dostala přes basketbal, kde bojovala za Vyškov o druhou ligu a plavání, kde závodila i v Praze na 200 m prsa. S plachtěním začínala v roce 1949 ve věku necelých 16 let na letišti ve Vyškově. K tomuto sportu ji přivedl bratr Karel. Svůj pilotní výcvik již ale dokončovala na letišti v Brně-Medlánkách, protože … číst více

1933-2022

1.20. Spolupráce Aeroklubu Brno-Medlánky s VUT Brno

Jedním z generálních partnerů oslav 100. výročí konání I. národní soutěže plachtových letadel v Brně je Vysoké učení technické v Brně, které shodou okolností v roce 2024 slaví 125. výročí své existence (více: 125. výročí Vysokého učení technického v Brně – VUT). Již od počátků bezmotorového i motorového létání na letišti v Medlánkách patřili studenti brněnské techniky mezi aktivní … číst více

1937

1.04. Okupace – léta nesvobody 1939 – 1945

Po první světové válce bylo v Německu motorové létání zakázáno. Němečtí letečtí nadšenci proto obrátili svou pozornost k leteckému modelářství a bezmotorovému létání. Během několika let zaznamenalo toto odvětví bouřlivý vývoj. V době, kdy se letové časy u nás pohybovaly v řádech minut a sekund, v Německu se létalo na hodiny a začaly se uskutečňovat i … číst více

1939-1945

1.05. Poválečná obnova letiště 1945 – 1947

26. dubna 1945 osvobodila sovětská armáda spolu s oddíly Rumunské královské armády Brno. Fronta se zastavila na čáře Soběšice – Rozdrojovice – Ostrovačice, kde 8. května 1945 skončily bojové operace. Dne 27. 4. 1945 obsadila rumunská armáda také letiště v Medlánkách. Na to čekali předváleční brněnští plachtaři, kteří již v prvních květnových dnech začali vyjednávat s vojenským velitelem. … číst více

1945-1947

5.02. Zlín Z-24 Krajánek: „Hodný“ kluzák pro pokračovací výcvik

Letové parametry: Historie a vývoj: Krajánek byl první školní větroň československé konstrukce určený převážně pro pokračovací výcvik. Za jeho návrhem, který začal vznikat již na konci druhé světové války, stojí Ladislav Marcol a Ladislav Koutný a jeho první prototyp, který dostal označení Zlín Z-24, byl zalétán již v září 1945. Sériově byl následně vyráběn od roku … číst více

1945

1.19 Z knihy Josefa Boháčka „Humoresky v modrém“

V roce 2009 vydal náš kamarád Josef „Pepi“ Boháček v nakladatelství Pavla Káni – vydavatelství KNIHAŘ knížku vlastních vzpomínek „Humoresky v modrém“ ISBN 978-80-86292-31-1. Protože kniha stále baví svým poučným a humorným vyprávěním nejen pamětníky oněch časů, ale i mladší piloty a zájemce o létání, rozhodli jsme se souhlasem vdovy po panu Boháčkovi a manželky vydavatele pan Káni … číst více

1947-1952

2.1. Pipery v Medlánkách

Těsně po válce jste je mohli potkat snad na každém československém letišti. Lehké a úsporné dvoumístné vzpěrové hornoplošníky s charakteristickým plochým čtyřválcem Continental. Medlánky rozhodně nebyly výjimkou. Ba naopak. Ve druhé polovině čtyřicátých let jich brněnské nebe brázdilo hned několik. Wiliam T. Piper využil chytré konstrukce bratří Taylorů a rozvinul ji v polovině třicátých let 20. století … číst více

1947-2024

1.06. Plachtění na Medlánkách v letech 1948–1962

Rok 1948 zaznamenal velké změny v historii národa i v leteckém životě. Po „konsolidaci“ poměrů se plachtařský život rozbíhal obtížně, ale zlepšila se finanční stránka aeroklubu, který byl podporován ze státního rozpočtu. V lednu 1949 byly dodány větroně Z-25 Šohaj, rozbíhalo se i soutěžení – Pšikalův memoriál a I. mezinárodní plachtařské závody lidově demokratických států v polském Žiaru. Další … číst více

1948-1962

5.01. Letov LF-107 Luňák: Československý akrobatický kluzák

Letové parametry: Historie a vývoj: Kluzák LF-107 Luňák byl vyvinut v roce 1948 v tehdejším Československu. Za jeho návrhem stál konstruktér Vladimír Štros a vyráběla ho pražská společnost Letov. Luňák byl navržen jako akrobatický kluzák pro trénink základní i vysoké akrobacie. O tuto „bezmotorovou stíhačku“ už ve fázi vývoje projevily zájem nejen aerokluby, ale vývoj podpořila … číst více

1948

5.03. Let LF-109 Pionýr: Nový „hranatý“ školní větroň

Letové parametry: Historie a vývoj: Počátkem padesátých let minulého století potřebovaly svazarmovské aerokluby vhodný školní větroň, na kterém by bylo možné cvičit nové piloty v základních leteckých dovednostech počínaje prvními „rovnými“ lety až po složitější letové prvky jako pády a vývrtky. Nový školní letoun navíc musel být velmi odolný proti poškození nezkušenými žáky, např. při … číst více

1950

1.07. Bez práce nejsou koláče – Medlánky v letech 1963–1983

V roce 1963 došlo ke změně rozpočtu Svazarmu a snížení příspěvku na leteckou a parašutistickou činnost. V rámci úsporných opatření byla rušena některá letiště, což postihlo mimo jiné i hodně užívané letiště v Letovicích (otočný bod rekordního 100 km trojúhelníku FAI). Došlo také ke snížení počtu zaměstnanců Svazarmu. Medlánecký aeroklub se stal aktivistickým aeroklubem, protože odešli náčelníci letiště … číst více

1963-1983

1.08. Činnost Aeroklubu Brno-Medlánky v letech 1984 – 1989

I v tomto období probíhala brigádnická a výdělečná činnost aeroklubu, jehož členové se tímto způsobem snažili získat finanční prostředky na výdaje, na které nestačily státní dotace. Brigádnická činnost byla v letech 1987 – 1988 orientována na stavební a úklidové práce na novém brněnském automotodromu. Členové aeroklubu odpracovali množství hodin při úklidu tribun, největší nápor přicházel vždy s hlavními … číst více

1984-1989

1.09. Výstavba nové provozní budovy v letech 1985 – 1987

V období na počátku šedesátých let vyvstala potřeba vybudovat pro Aeroklub Medlánky zázemí v podobě nové provozní budovy, která by měla zlepšit podmínky pro leteckou činnost. Její ubytovací kapacitu by bylo možno navíc využívat i při pořádání plachtařských soutěží a soustředění. Po dlouhých letech překonávání administrativních potíží se podařilo Radě Aeroklubu Brno-Medlánky pod vedením Vladimíra Podroužka a … číst více

1985-1987

1.10. Nové podmínky a možnosti – 1989–2003

Po společenských změnách po listopadu 1989 se sportovní létání v naší zemi postupně vymanil z nepříjemného vlivu vojenských nařízení a pořádků. Majetek bývalého Svazarmu byl rozdělen. Aeroklub Brno–Medlánky se stal po jednání delimitační komise majitelem několika objektů v areálu letiště. To přineslo na jedné straně nutnost se o tento majetek postarat s péčí dobrého hospodáře, … číst více

1989-2003

1.17 Piloti: Standa Kubíček – Sázka na štěstí 2000

Prvního června roku 2000 jsem se připravoval na soutěžní let plachtařského Mistrovství České republiky v Jihlavě s kluzákem VSO 10 startovního čísla 21. Závod již téměř končily a před námi byly poslední dva nebo tři letové dny. Počasí bylo příznivé, a tak organizační štáb vypsal let na 300kilometrové trati s jedním otočným bodem na letišti … číst více

2000

1.18 Piloti: Standa Kubíček – Cena Fair Play 2003

… Mistrovství České republiky 2002 v Jihlavě „Za větrného počasí absolvuji spolu s ostatními další disciplínu Mistrovství české republiky. Letím tentokrát na Standard Cirrus OK-6556 se startovním číslem S1. Podmínky jsou velmi problematické, dostup větrem rozbitých stoupavých proudů je cca 1100 m nad terénem, ale celý let je nutno absolvovat se snášením severozápadního větru, který v nárazech … číst více

2002

1.12. Aeroklub Brno-Medlánky v letech 2004 – 2013

I v letech 2004 až 2013 docházelo k dalšímu rozvoji sportovní činnosti Aeroklubu Brno-Medlánky. Současně musela Rada aeroklubu řešit běžné provozní i dlouhodobé problémy. Pokračovaly soudní spory vedené za účelem majetkoprávního vypořádání soukromých pozemků v areálu letiště. Členové aeroklubu pečovali o letový park aeroklubu a další techniku i o nemovitý majetek aeroklubu. Nadále pokračovala spolupráce s Agenturou ochrany přírody … číst více

2004-2013

1.13. Aeroklub Brno-Medlánky v letech 2014 – 2023

I v letech 2014 – 2023 docházelo k dalšímu rozvoji sportovní činnosti Aeroklubu Brno-Medlánky. Rada i řadoví členové Aeroklubu Brno-Medlánky se ale vyrovnávali i s běžnými provozními i dlouhodobými výzvami souvisejícími s činností aeroklubu. Pokračovaly soudní spory vedené za účelem majetkoprávního vypořádání pozemků v ploše letiště. V tomto směru padlo v roce 2015 zásadní rozhodnutí Městského soudu v Brně, které stanovilo cenu … číst více

2014-2023

1.23. Předsedové a náčelníci aeroklubu v letech 1963 – 2024

I když se nám díky intenzívní spolupráci s Technickým muzeem Brno podařilo doplnit a opravit spoustu historických faktů a dobových fotografií a materiálů vztahujících se k více než stoleté historii létání na Medlánkách, stále se nám nedaří rozmotat klubíčko funkcionářů působících na letišti Brno-Medlánky. Protože si ale dle našeho názoru zaslouží poděkování za jejich obětavou a mnohdy … číst více

2024

Současnost