5.02. Zlín Z-24 Krajánek: „Hodný“ kluzák pro pokračovací výcvik

Letové parametry:

  • Rozpětí: 12,12 m
  • Délka: 6,29 m
  • Výška: 1,55 m
  • Hmotnost prázdného letounu: 135 kg
  • Vzletová hmotnost: 225 kg
  • Klouzavost: 1:18
  • Minimální rychlost: 45,4 km/h
  • Nejvyšší přípustná rychlost: 200 km/h
  • Minimální klesání: 0,8 m/s

Historie a vývoj:

Krajánek byl první školní větroň československé konstrukce určený převážně pro pokračovací výcvik. Za jeho návrhem, který začal vznikat již na konci druhé světové války, stojí Ladislav Marcol a Ladislav Koutný a jeho první prototyp, který dostal označení Zlín Z-24, byl zalétán již v září 1945. Sériově byl následně vyráběn od roku 1946 v otrokovické letecké továrně Moravan. Celkem bylo Krajánků zhotoveno kolem 300 kusů, z nichž některé šly i na export. V 50. a 60. letech létali Krajánci na všech tehdejších československých aeroklubových letištích.

Konstrukce:

Krajánek je jednosedadlový vzpěrový hornoplošník celodřevěné konstrukce s trupem potaženým překližkou. Křídla i kormidla má překližkou potažené jen částečně, zbytek pokrývá letecké plátno. Jednoduše vybavenou kabinu má krytou pouze snímatelným překližkovým dílcem s větrným štítkem. Určitou kuriozitou je, že letoun nemá podvozkové kolo a startuje a přistává pouze na jasanové lyži, umístěné pod přední částí trupu.

Význam:

Svými letovými vlastnostmi byl Krajánek ideálním letounem pro pokračovací výcvik termického létání, význačnou měrou se podílel na výcviku nových československých pilotů. Mezi letci se těšil neobyčejné oblibě pro svoje snadné ovládání a nezáludné letové vlastnosti.

Koncem padesátých let minulého století začali být Krajánci postupně nahrazováni výkonnějšími větroni.

Poetické jméno Krajánek větroň dostal, protože se měl řečeno slovy konstruktérů: „Toulat od letiště k letišti, jako kdysi po cestách potulní vandrovníci, tzv. krajánci“.

Medlánečtí Krajánci:

V majetku zdejšího aeroklubu (respektive tehdejšího plachtařského odboru Aeroklubu Brno) se první dva Krajánci pojmenovaní „Morava“ a „Brno“ objevily roku 1947.

Dodnes máme na letišti Medlánky letuschopného Krajánka výrobního čísla 260 s českou státní poznávací značkou OK-8565. Jedná se o jediný dochovaný letuschopný stroj tohoto typu v Evropě. Tento Krajánek byl opraven pracovníky firmy AVEKO (dříve Aeron) a na tomto letišti byl poprvé zalétán 14. května 1997. Letoun je vlastnictvím Vojenského historického ústavu Armády České republiky, respektive Leteckého muzea v Kbelích a smluvně jej provozuje zdejší aeroklub.

Zdroje:

Počátky sportovního létání na Zbraslavi: Sportovní létání – historie, dostupné na: https://mc-zbraslav.cz/gp/id_galerie=1223

VHU Praha: Zlín Z-24 Krajánek, dostupné na: https://www.vhu.cz/exhibit/zlin-z-24-krajanek/