1.12. Aeroklub Brno-Medlánky v letech 2004 – 2013

I v letech 2004 až 2013 docházelo k dalšímu rozvoji sportovní činnosti Aeroklubu Brno-Medlánky. Současně musela Rada aeroklubu řešit běžné provozní i dlouhodobé problémy. Pokračovaly soudní spory vedené za účelem majetkoprávního vypořádání soukromých pozemků v areálu letiště. Členové aeroklubu pečovali o letový park aeroklubu a další techniku i o nemovitý majetek aeroklubu. Nadále pokračovala spolupráce s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR v rámci záchranného programu kriticky ohroženého živočišného druhu sysla obecného v rámci VKP Syslí rezervace v ploše letiště. Letiště Brno-Medlánky je zařazeno do Krizového plánu Jihomoravského kraje mezi Ostatní složky Integrovaného záchranného systému. V praxi to znamená, že na letišti Brno-Medlánky jsou plněny hasicí letouny Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje. Pro veřejnost aeroklub pořádal letecké dny, společenské a sportovní akce. Plochu letiště pravidelně poskytuje pořadatelům cyklistických, modelářských a kynologických soutěží a přehlídek. Každoročně ve spolupráci s Městskou částí Brno-Medlánky a dalšími subjekty (zejména Policie ČR, Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje apod.) pořádáme dětský den. Na letišti probíhají praktická cvičení studentů Leteckého ústavu z nedaleké Fakulty strojní Vysokého učení technického v Brně, které na letišti také hangáruje svá školní letadla.

Na medláneckém letišti se nachází jedna z největších kolonií kriticky ohroženého živočišného druhu Sysel obecný (Spermophilus citellus), tento hlodavec dorůstající délky cca 20 cm a dosahující váhy 200-400 gramů patří mezi veverkovité, na rozdíl od příbuzné veverky je to ale hlodavec zemní, 2012

Členové Aeroklubu Brno-Medlánky i v tomto období nadále zlepšovali své sportovní výkony, a to jak v oblasti kvantitativní (co do počtu přihlašovaných letů), tak i v oblasti kvalitativní (délka dosahovaných přeletů a další sledované parametry).

Došlo také ke značnému navýšení počtu kluzáků provozovaných na našem letišti. Jednalo se o 20 kluzáků ve vlastnictví Aeroklubu Brno-Medlánky a 19 kluzáků provozovaných soukromými majiteli. Jednalo se o širokou paletu kluzáků, od vysokovýkonných “brusů“ jako například Ventus, LAK, Shark apod., až po kluzáky historické typu Z-25/125/425 Šohaj, LF-107 Luňák, Z-24 Krajánek, VT-109 Pionýr a další patřící do kategorie tzv. “oldtimer“ kluzáků. Při vhodném termickém počasí je možno během některých provozů na letištní ploše vidět společně kluzáky zcela moderní a oldtimery staré více než 70 let.

V roce 2009 zakoupil Aeroklub Brno-Medlánky nový vlečný letoun Aerospool WT9 Dynamic.

Popisky:

1.12.10 Zimní provoz na Medlánkách 2007, jednomístný celokovový vysokovýkonný větroň Antonov A-15 vznikl pod vedením známého konstruktéra O. A. Antonova na základě požadavků sportovců sovětského DOSSAF, kteří se s ním chtěli zúčastnit plachtařského mistrovství světa v roce 1960, kterého se ho nakonec nezúčastnili, přesto na A-15 dosáhli několika světových rekordů.

LG-130 Kmotr

Dlouhodobě byl na našem letišti provozován i kluzák svým způsobem jedinečný – LG-130 Kmotr. Jednalo se o dvousedadlový celodřevěný větroň vyrobený v roce 1951, se sedadly pro piloty vedle sebe – v současné době poslední létající kus ze série třiceti celkem vyrobených kluzáků. Tento konkrétní kluzák byl po nucené přestávce po skončení původní životnosti (na základě nového prověření konstrukce, za podpory Aeroklubu Brno-Medlánky i soukromých osob) zrekonstruován do provozuschopného stavu. Mimo létání v našem aeroklubu byl tento kluzák každoročně zapůjčován i plachtařům z jiných aeroklubů, pravidelně se účastnil leteckých dnů na jiných letištích. Letadlo se nachází ve vlastnictví Národního technického muzea (NTM), s nímž byla uzavřena dohoda o jeho provozování na Medlánkách. Bohužel během roku 2013 byl LG-130 Kmotr vyžádán jeho vlastníkem zpět a letadlo bylo zařazena do kolekce statických ukázek. Z pohledu nás aktivních plachtařů to bylo smutné rozhodnutí, protože se jedná o letadlo, které mohlo být ještě dlouhodobě provozováno. V současné době je jeden kluzák LG-130 Kmotr provozován soukromým vlastníkem a bude k vidění na statické i dynamické ukázce v rámci leteckého dne u příležitosti oslav 100. výročí létání na Medlánkách dne 14. 9. 2024.

Na tomto letounu dosáhli v minulosti někteří členové našeho aeroklubu také některé československé rekordy. Pro zajímavost uvádíme některé z nich:

  • absolutní vzdálenost: Věra Šlechtová a Dáša Hollanová, vzdálenost 82,5 km dosažená dne 12. 6. 1953 na trati Vrchlabí-Žamberk;
  • cílový přelet s návratem: Václav Novák a Miloš Weigner, vzdálenost 126,8 km dosažená dne 23. 5. 1953 na trati Medlánky-Moravská Třebová-Medlánky;
  • absolutní dosažená výška: Věra Šlechtová a Dáša Hollanová, absolutní výška 3 380 m dosažená dne 1. 7. 1953 ve Vrchlabí;
  • rychlost na trojúhelníku 100 km: Ladislav Háza a Jiří Förchtgott, rychlost 41,76 km/hod. dosažená dne 3. 8. 1953 na trati Vrchlabí-Jablonec nad Nisou-Jičín-Vrchlabí;
  • rychlost na trojúhelníku 100 km: Adolf Kašparovský a Josef Lodes, rychlost 49,4 km/hod. dosažená dne 21. 8. 1955 na trati Medlánky-Letovice-Křižanov-Medlánky;
  • rychlost na trojúhelníku 100 km: Adolf Kašparovský a Rostislav Pospíšil, rychlost 57,708 km/hod. dosažená dne 21. 4. 1957 na trati Medlánky-Letovice-Křižanov-Medlánky;
  • cílový rychlostní přelet 100 km: Vladislav Zejda a Oldřich Zbíral, rychlost 54,4 km/h. dosažená dne 27. 8. 1955 na trati Brno-Žamberk;
  • cílový rychlostní přelet 200 km: Gustav Vrbacký a Jaroslav Obrovský, rychlost 59,4 km/h. dosažená dne 28. 5. 1957 na trati Vrchlabí-Plzeň.

Kromě nárůstu počtu kluzáků provozovaných na našem letišti, došlo pozvolna i k postupnému rozšiřování počtu sportovně létajících pilotů. Každoročně byl zahájen elementární výcvik pro zájemce o bezmotorové létání rozdělený do dvou fází: teoretické přípravy a praktického výcviku. Zvýšený počet aktivních nových pilotů navazoval také výcvikem pokračovacím i výcvikem sportovním.

Naši piloti se aktivně pravidelně účastnili závodů místní, národní i mezinárodní úrovně i plachtařských soustředění pořádaných jednotlivými aerokluby. Mezinárodních soutěží se jako člen širšího reprezentačního družstva České republiky účastnil náš člen Daneš Grula. Závodů pořádaných Aeroklubem ČR (plachtařské mistrovství ČR, plachtařské mistrovství regionů) se pravidelně s dobrými výsledky účastnili naši piloti Jiří Kupec, Stanislav Kubíček, Michal Poslužný a další. Sportovní rozvoj našich pilotů byl zřejmý také z pravidelné účasti našich pilotů juniorů a akademiků (Michala Navrátila, Pavla Schoře, Davida Císaře a dalších) na podnicích pořádaných pro mladší piloty (například na Mistrovství ČR juniorů). Mimo výše uvedené soutěže, které mají nominační charakter pro výběr do reprezentačního družstva ČR, se naši piloti pravidelně účastnili také dalších soutěží, například Jarního poháru Jeseníků, Hronovských přeháněk a dalších. Mezi jejich nejčastější účastníky patřili piloti Gustav Vrbacký, Karel Kotlán, Tomáš Ryšavý a další.

Zvláštní místo v soutěžním létání patří účasti na závodech s kluzáky kategorie “oldtimer“. Účast na závodech tohoto druhu zpravidla více chápána jako dovolená s rodinou. Mimo vlastní létání je občas doplněna i turistikou a poznáváním okolí pořádajícího letiště, návštěvou kulturních i jiných pamětihodností. Typickými představiteli takových sportovních podniků jsou například Celostátní plachtařská soutěž Šohajů, každoroční slety Plachtařského oldtimer klubu (POTK) a další. Za náš aeroklub se jich pravidelně účastnili piloti Jiří Klicnar, Petr Kapounek, Petr Vlasák, Jiří Slouka, a další. Ve vlastní soutěži POTK, nazvané „Oldtimer cup“ (OTC), se na předních místech s hodnotnými sportovními výkony uskutečněnými na historickém kluzáku VT-116 Orlík každoročně umisťuje i zástupce Aeroklubu Medlánky, pilot Vojtěch Bartoš.

Naši piloti jezdili také každoročně létat do tzv. dlouhé vlny, která vzniká převážně v podzimních měsících při jihozápadním proudění na závětrné straně pohoří Jeseníků, které je dostupné při vzletu z letiště Mikulovice a Krnov. Dříve bylo létání našich pilotů v dlouhé vlně zaměřeno převážně na získání podmínky výkonnostní třídy (převýšení 3 000 m a 5 000 m). Jejich zkušenosti s tímto typem proudění se ale postupně značně prohlubovaly, takže bylo běžně dosahováno i přeletů delších než 500 km.

Za stejné povětrnostní situace je možno k plachtařskému letu využít i další možnost létání, tzv. svahové létání. Jde o létání na návětrných svazích Železných hor v délce 35 km ve výšce cca 150 m nad terénem, vzlet převážně z letiště Podhořany. Při letu přes pět otočných bodů zde lze dosáhnout i přeletu 200 km. Z našeho aeroklubu se tohoto typu podzimního létání na Železných horách účastnil pilot Vít Hrdlička. Svahové létání se občas podaří uskutečnit i na tzv. hlavním svahu u letiště Aeroklubu Brno-Medlánky (pouze však v délce svahu 3,5 km).

Samostatnou kapitolou sportovního létání našich pilotů byla jejich účast na zahraničních soustředěních převážně zaměřených na vysokovýkonné plachtění. Tyto zahraniční destinace byly naším aeroklubem vyhledávány a postupně objevovány již po druhé světové válce. Ve sledovaném období 2004 až 2013 se jednalo zejména o destinace v Jihoafrické republice, Namibii, Austrálii a Argentině. Na těchto soustředěních ustavili piloti našeho aeroklubu i nové české rekordy, z nichž dva jsou platné dodnes. V roce 2008 posádka Stanislav Kubíček a Petr Jasaň uskutečnila rekordní plachtařský let “absolutní vzdálenost přes tři otočné body na vzdálenost“ na trati 1.199 km. V roce 2011 pilot Daneš Grula ustanovil dva české národní rekordy, které jsou platné do dnešního dne. Jednalo se o rekordní plachtařský let ve vlně za pohořím argentinských And v kategorii “rychlost na návratové trati 500km“ rychlostí 159,44 km/hod. a “volná vzdálenost přes tři otočné body“ na vzdálenost 1 267,88 km.

V rámci Celostátní plachtařské soutěže (CPS) se i v tomto období umísťovala řada medláneckých pilotů na předních příčkách. V kolektivní soutěži se Aeroklub Brno-Medlánky pravidelně umísťoval kolem 3. místa (z celkového počtu cca 75 aeroklubů ČR, které se této soutěže účastní) za prvními dvěma aerokluby s větší reprezentační základnou. Více k výsledkům CPS zde.

Kromě umístění našich pilotů v Celostátní plachtařské soutěži jsou piloti každoročně hodnoceni i v naší klubové soutěži. Pravidla této soutěže vychází z pravidel CPS. Každý pilot však může (místo tří přihlašovaných výkonů) přihlásit do soutěže čtyři lety. Podmínkou přihlašovaných letů je, že musí mít vzlet z medláneckého letiště nebo mohou být provedeny na jiném letišti, pokud je vzlet prováděn v rámci soustředění pořádaného naším aeroklubem. První příčky v klubové soutěži v tomto období většinou obsazovali stejní piloti (nejlepší závodníci i v rámci CPS létající na vysokovýkonných kluzácích – Jiří Kupec, Stanislav Kubíček a Jaroslav Zavřel ml.), průběžně se měnilo pouze jejich pořadí. Aby byla dána možnost bojovat o přední umístění v klubové soutěži většímu počtu pilotů, byla z iniciativy členů sportovní komise Aeroklubu Brno-Medlánky v roce 2005 vyhlášena speciální soutěž, které se mohou s úspěchem účastnit i další piloti létající na méně výkonných kluzácích i piloti začínající. Vzhledem k rozsáhlému letovému parku Aeroklubu Brno-Medlánky je celkem vyhlašováno 8 kategorií typových, které jsou rozděleny podle výkonnosti jednotlivých kluzáků. Od kategorie vysokovýkonných kluzáků typu Ventus, LAK a dalších, až po samostatné kategorie kluzáků L-13 Blaník „sólo“ a v samostatné kategorie „oldtimerů“ (VT-25/125 a 225 Šohaj a LF-107 Luňák). Výkony je možno přihlašovat ve čtyřech věkových kategoriích: mladší junior, starší junior, mladší senior a starší senior. Do každé z uvedených typových a věkových kategorií může každý pilot Aeroklubu Brno-Medlánky přihlásit jeden výkon dle uvedených kritérií (typ a věk pilota). Pořadí klubové soutěže je publikováno na samostatných tabulích umístěných vedle tabla klubové soutěže v klubovně aeroklubu, obojí je během roku průběžně aktualizováno. Šanci na umístění v soutěži tak mají i piloti začínající, kteří mají minimum leteckých zkušeností a létají prozatím kluzáky nižší výkonnosti. Soutěž je každoročně vyhodnocována na výroční členské schůzi Aeroklubu Brno-Medlánky. Každoroční slavnostní ceremoniál předávání cen a fotografie z našich provozů je možno vidět na webových stránkách Aeroklubu Brno-Medlánky na adrese: https://www.akmedlanky.cz/fotogalerie/.

Sem se vloží fotka desky klubové soutěže a kategorií, případně fotka z vyhodnocování klubové soutěže – bohužel v současné době nefunguje stahování fotek z webu AK, vložíme později!!!

Další kapitolou sportovního snažení pilotů Aeroklubu Brno-Medlánky je plnění podmínek pro získání výkonnostních tříd v plachtění (získávání odznaků “C“). Díky nárůstu počtu sportovně létajících členů našeho aeroklubu došlo v tomto období k nárůstu počtu členů splňujících podmínky II. výkonnostní třídy – stříbrné „C“, I. výkonnostní třídy – zlaté „C“ i mistrovské třídy – zlaté „C“ se třemi diamanty.

Samostatným druhem sportovního zápolení v našem aeroklubu je každoroční pravidelně-nepravidelné podzimní fotbalové utkání týmů ženatých a svobodných, které má v našem aeroklubu více než šedesátiletou tradici. Poražený tým platí bečku piva, která se na místě, přímo po utkání, společně vypije, a to i s fanoušky obou týmů. Protože každoroční výzva k utkání má přijít od týmu poraženého v předcházejícím ročníku, dojde občas k jisté “ nepravidelnosti “ v pořádání utkání. Občas se stane, že některý rok poražený tým “zapomene“ vyzvat soupeře k dalšímu utkání, v tomto případě však takový tým prohrává kontumačně – bečka se pak pije již pravidelně, a to bez ohledu na pravidlo: “ je-li ruka nastřelená, penalta se nekope“. V roce 2013 byli svobodní poraženi výsledkem 7:0, což byl výsledek v historii vzájemných soubojů dosud ojedinělý.

Sem se vloží fotka z mače, až se bude dát stáhnout ze stránek AK!!!

Přestože je provoz na našem letišti zejména plachtařský, potkat zde můžete i další odbornosti. Pravidelně zde můžete vidět nejen ultralehké letouny (ULL), ale zejména letecké modeláře, kteří zde mají vyčleněnu samostatnou plochu. Pravidelné provozy zde mají i parašutisté Aeroklubu Brno-Slatina. Pravidelně se zde konají také setkání balonářů pod názvem Balloon Jam.

V roce 2007 se na našem letišti natáčel dokument o plachtařské juniorské reprezentaci a cestě Miloslava Cinka ke stříbrné medaili na MS juniorů v komplikovaném horském prostředí letiště v italské Rieti pod názvem „Kluci v povětří“. Dokument je ke shlédnutí v iVysílání České televize: https://www.ceskatelevize.cz/porady/10164491752-kluci-v-povetri/.

Každoročně se druhý zářijový víkend koná na letišti Brno-Medlánky tzv. oldtimer víkend, kterého se účastní piloti a historická letadla a letouny nejen z našeho aeroklubu, ale doslova z celé republiky i zahraničí. Setkání oldtimerů je vyhledáváno nejen piloty, kteří využívají možnosti přezkoušet se i na letadla, která nejsou provozována v jejich domovských aeroklubech, ale jsou atraktivní i pro laickou veřejnost i rodiny s dětmi.

FOTKY:

https://eu.zonerama.com/…004   — letecký den 80 Máchová

https://eu.zonerama.com/…828  — letecký den 80 stojánka

https://eu.zonerama.com/…039 – letecký den 80 

https://eu.zonerama.com/…056 – letecký den 80

https://eu.zonerama.com/…548 – elementárka 2006

https://eu.zonerama.com/…671 -antonov 15 (27.1.2007)  

https://eu.zonerama.com/…537 – kluci v povetri nataceni 17.9.2007

https://eu.zonerama.com/…587 – letovy provoz  22.6.2008

https://eu.zonerama.com/…745 – zálet vt-16 ; Mi. Šťastný , J. Šponer; D. Císař; 26.9.2008

https://eu.zonerama.com/…938 – Aveko 2007-2007; VL3-Sprint

https://eu.zonerama.com/…499 -rodina Šťastných ; 27.9.2008 Oldtimer víkend; Z37 Čmelák; Martin Š; Jan Š;Michal Š;?Hana Š ?

https://eu.zonerama.com/…073 – oltimer 27.9.2008 ; dvojvlek; OK-0216 L23; OK-1823 L13

https://eu.zonerama.com/…971 – vápnění přehrady , Z37Turbočmelda; 25.-27.3.2009; OK-NRM

https://eu.zonerama.com/…400 – imatrikulace 2009; 28.3.2009

https://eu.zonerama.com/…288 – imatrikulace 2009; 28.3.2009; Kubíček

https://eu.zonerama.com/…012 – Lak17; 3.5.2009

https://eu.zonerama.com/…995 – Nová vlečná WT9 OK-OUU34; 25.5.2009

https://eu.zonerama.com/…148 – Letecký snímek přehrada/komín ; 2009

https://eu.zonerama.com/…805 – LG130 Kmotr; Šohaj LG125; Z24

https://eu.zonerama.com/…881 – Trnečka ; OT 5.6.2009 ; Z24 Krajánek

https://eu.zonerama.com/…299 – Z126; pilot Louman

https://eu.zonerama.com/…254 – 3.4.2010

https://eu.zonerama.com/…269 – 17.4.2011; start z vpd 16

https://eu.zonerama.com/…543 – 17.4.2011; VT116 OK-4307

https://eu.zonerama.com/…795 – 30.4.2011; Helena Přikrylová ; S. Kubíček

https://eu.zonerama.com/…499 – Sova; VUT; instr. Juračka

https://eu.zonerama.com/…212 – VT116 OK-8406 ; skládání Orlíka z transportu 18.8.2011

https://eu.zonerama.com/…035 – OT 2011 – L23 ; Gáll + Vrbacký

https://eu.zonerama.com/…335 – Bedřich naposled s Mi ŠŤastným; OT 2011 16.9.2011

https://eu.zonerama.com/…702 – Sqadra azura; OT2011

https://eu.zonerama.com/…081 – VSB 62 Vega aerovlekový start OT 2011

https://eu.zonerama.com/…118 – aerovlekový start z24 pilot Trnečka, pomocník Martin Jedlička

https://eu.zonerama.com/…106 – LG130 1.10.2011 Vr. Daněk; Vlasák Petr; Knápek Petr

https://eu.zonerama.com/…811 – imatrikulace 24.3.2012

https://eu.zonerama.com/…854 – 27.4.2012  sysel

https://eu.zonerama.com/…812 – 27.4.2012 plnění AN2 při hašení požáru

https://eu.zonerama.com/…432 – navijákový start 8.5.2012

https://eu.zonerama.com/…040 – 25.5.2012 Jaroslav Zavrel sen

https://eu.zonerama.com/…768 – 25.7.2012 Zdeněk Svoboda a Jaromír Šimáček

https://eu.zonerama.com/…252 – Den dětí 2.6.2012

https://eu.zonerama.com/…727 – Den dětí 2.6.2012 budoucí pilot?

https://eu.zonerama.com/…627 – Den dětí 2.6.2012 přistání para do kočárku

https://eu.zonerama.com/…534 – 17.9.2012 novodobí virníci

https://eu.zonerama.com/…452 – návrat s převleku OT 23.9.2012

https://eu.zonerama.com/…305 – Den dětí 1.6.2013

https://eu.zonerama.com/…967 – Oltimer víked 7.9.2013; Slouka , Vlasák, Stoklasa, Trnečka, Humlíček, Přikrylová, Gottvald, L23 OK-5550; VSB 62 Vega OK-7900

https://eu.zonerama.com/…887 – Oltimer víked 7.9.2013; LG 425; VT116; LG125; L13AC ; L60

https://eu.zonerama.com/…033 – LF107 Luňák

Oslavy 80. výročí létání na Medlánkách konané ve dnech 27. – 29. srpna 2004

Samostatnou podkapitolu si zaslouží oslavy 80. výročí konání I. národní soutěže plachtových letadel, kterou uspořádal Aeroklub Brno-Medlánky ve dnech 27. až 29. srpna 2004 spojené se setkáním bývalých i současných odchovanců Aeroklubu Brno-Medlánky, členů jiných aeroklubů z celé České republiky, žijících pilotů RAF a dalších osobností leteckého sportu a létání a dvěma leteckými dny určenými pro širokou veřejnost.

Organizátoři trochu s obavami celý týden hleděli na zamračenou oblohu a dešťové kapky, které nepřetržitě padaly z nebe. Ale s příchodem prvních účastníků společného setkání se mraky rozhrnuly a nastal nejkrásnější víkend podzimu 2004.

Setkání po letech, to byla hlavní snaha organizátorů oslav. Bývalí členové aeroklubu tvořili větší i menší hloučky a vzpomínali na svá mladá léta prožitá v aeroklubu a na kamarády, kteří se již společného setkání zúčastnit nemohou. Okukování a poznávání. Hledání svých obličejů a vzpomínky nad výstavkou fotografií věnované dlouholeté historii létání na Medlánkách i nad stránkami publikace, kterou jsme u příležitosti oslav vydali.

Oslavy oficiálně v pátek 27. 8. 2004 zahájil František Filípek, mistr sportu, dlouholetý reprezentant ČR v bezmotorovém létání a v době konání oslav starosta MČ Brno-Medlánky. Gratulaci ke kulatým narozeninám přednesli také hejtman Jihomoravského kraje Ing. Stanislav Juránek, předseda Svazu letců ČR Ing. Stanislav Filip, prezident Aeroklubu ČR Jiří Kobrle, rektor VUT Brno prof. Dr. Jan Vrbka a další. A pak se až do pozdního pátečního večera v hangáru vzpomínalo, bilancovalo, povídalo …

Sobotní počasí se stalo skutečnou odměnou organizátorům za jejich celoroční snahu. Od brzkého rána se na Medlánky slétaly větroně i motorové letouny z celé ČR i zahraničí (ozdobou byl například větroň DFC Olympia z Chorvatska, který po skončení 2. světové války létal na Medlánkách jako kořistní letová technika po Němcích). Řediteli leteckých dnů Michalu Šťastnému se podařilo sehnat více než 70 letounů všech typů, kompletní řadu letounů typu trenér i letovou techniku ve výzbroji Armády ČR, které si návštěvníci v dopoledních hodinách mohli prohlédnout na statické ukázce. Zejména děti rády využily možnost prověřit všechny páčky a hejblata ve vrtulnících MI-17 a MI-24 nebo poprvé vzít do ruky knipl ve větroni. Armáda ČR nabízela divákům také možnost zastřílet si na střeleckých trenažérech nebo pohlédnout do zákulisí našich chemických specialistů.

Úderem 14:00 se na Medlánky z letounu AN-2 Andula a dvou letounů L-60 Brigadýr snesla nad hlavy diváků asi desítka parašutistů z Aeroklubu Brno-Slatina. Vzápětí se nad hlavami diváků prohnaly poměrně nízko dva podzvukové tryskové letouny L-159 ALCA. A pak nastal skutečný plachtařský ráj – ve vzduchu začaly kroužit větroně. Od těch nejstarších – historických replik školních kluzáků SG-38 a Z-23 Honza, přes originální letoun Čs. výroby Z-24 Krajánek z roku 1947 (renovovaný v Medlánkách), přes větroně typu Z-25/125 a 425 Šohaj, Z-124 Galánka, LG-130 Kmotr, VT-109 Pionýr, až po legendární L-13 Blaník. Letadla typu oldtimer vystřídaly moderně vybavené laminátové větroně s křídly plnými vody, střídány několika motorizovanými kluzáky a dvoumotorými aerotaxi L-200 Morava.

A pak už nad Medlánky nastoupaly čtyři akrobatické motorové letouny Z-50 v barvách „Red Bull Teamu“ pod vedením legendární Radky Máchové, které divákům předvedly 17 minut akrobacie na skutečně světové úrovni. Akrobatická skupina The Flying Bulls Aerobatic Team (dříve známá jako Chrudimská čtyřka) předvedla ve dnech 28. a 29. srpna svá jediná dvě vystoupení v České republice v roce 2004.

Následovalo další vystoupení Armády ČR. Nejdříve se do vzduchu vznesl vrtulník MI-17, aby divákům předvedl možnost slaňování vojáků a využití této techniky pří záchranářských pracích. K němu se přidaly se svou letovou ukázkou dva bitevníky MI-24.

V dalších částech programu se diváci mohli poprvé setkat na veřejnosti s inovovaným letounem Moravanu Otrokovice Z-143 s injektorem. Chybět nemohla ani sólová akrobacie na akrobatickém motorovém speciálu EXTRA nebo tradiční akrobacie s dýmovničkami na L-13 Blaník. Program doplnila ucelená řada letounů typu trenér – legendární Z-126, Z-226, Z-326, Z-526 a Z-726.

Nedělní letecký den byl prakticky obdobný jako ten sobotní, jen piloti občas neplánovaně přidávali některé akrobatické prvky. Rozdíl byl jediný – Bolek Polívka, Dobrotivý Nafurt, Valašský král, který před zahájením druhého leteckého dne uzavřel po vykonání slavnostní přehlídky Letky valašského království z nedalekých Kotvrdovic „Pakt o vzájemné spolupráci, pomoci a neútočení na věčné časy a ani o minutu déle“ ze Svobodné spolkové republiky Kraví Hora z vinařské obce Bořetice.