3.00 Historie brněnského modelářství 1926

Není vlastně znám konstruktér, který by svou kariéru začínal jinak než letecký modlářstvím a je jen málo výkonných letců všech odborností, kteří by své vzdušné sny začínali uskutečňovat jinak než stavbou létajících (a mnohdy také na létajících modelů).

Počátky brněnského leteckého modelářství po skončení 1. světové války

Pomineme-li skromné letecké začátky u nás v brně před 1. světovou válkou, je pro brněnské letecké modelářství prvním historickým mezníkem datum 31. 10. 1919, kdy byl při založení Čs. aviatického klubu v Brně (později Moravský aeroklub) ustaven též Odbor pro modely, jehož prvním předsedou stal Ing. Richard Harabus, známý svými předválečnými pokusy se závěsnými kluzáky (více k prvním pokusům Ing. Harabuse o bezmotorové létání zde… ). Zájem o modelářství byl značný a první závody modelů na sebe nedaly dlouho čekat. Již v roce 1919 přinesla soutěž létaná na čas a na vzdálenost na hřišti Moravské Slavie v Brně-Pisárkách tyto vítězné výkony: model Vlaštovka modeláře Kožušníka uletěl 53,8m, model kachní koncepce modeláře Hoška (našeho pozdějšího nejvýznamnějšího aerodynamika a profesora aerodynamiky a mechaniky letu na ČVUT v Praze zvítězil součtem časů ze tří letů výkonem 41 sekund.

Založením odbočky Masarykovy letecké ligy (MLL) v Brně v roce 1926 začaly i modelářské kurzy pro širší veřejnost. Vedení kurzů se ujali bratři Dadákové. Kurzy probíhaly ve spolkové místnosti MLL na Husově ulici číslo 12. Vznikaly skupiny leteckých modelářů, které byly v následujících letech páteří modelářské činnosti. Stačí jenom připomenout několik jmen těch, kteří se stali hnacím motorem modelářské činnosti v té době: Ing. Mrkos, Dukát, Rašovský, Tkaný, Hošek a další. Neustálé stěhování MLL po Brně, nezájem veřejných orgánů, tisku a dalších veřejných institucí byly v té době příčinou skutečnosti, že Brno bylo leteckou veřejností, pokud šlo o modelařinu, pokládáno za mrtvé město. Výkony brněnských modelů při soukromých pokusech však v té době dosahovaly možno říci evropské úrovně trváním letu v časech 120 až 190 sekund.

Až v roce 1932 začalo pravidelné létání s modely na několika lokalitách v Brně, především ve volných dnech. Veřejnost si jich začala stále více a více všímat. Byly to letové dny na vojenském cvičišti v Brně-Králově Poli pod vedením pana Leblocha, létání na Žlutém kopci, kde se modeláři scházeli pod vedením nestora brněnských modelářů Tomáše Málka, na Kraví Hoře, na svazích medláneckých kopců nebo v Černých Polích pod kasárnami. Objevovali se noví modeláři a mezi nimi i zdatní konstruktéři. Jmenujme například Zdeňka Čecháčka, Holešovského, Hrůzu, Škorpíka, Šlehofra, Hemzu, Jančaříka a další. Povzbuzením činnosti byla nejen zvýšená finanční podpora činnosti leteckých modelářů ze strany MLL, a tedy i státu, ale i dobrá materiálová základna, kdy řada brněnských obchodníků ve svých prodejnách zřídila modelářské koutky. Největšími prodejci modelářského materiálu byli tehdy v Brně Rudolf Vejvoda na Lažanského (nyní Moravském) náměstí vedle kina scala a Zdeněk Janoušek na Údolní ulici. Koncem 30. let byla na České ulici otevřena velká modelářská prodejna firmy Procházka – IPRO. Tito prodejci – modeláři nejen rozuměli modelářství, ale i prodeji, respektive propagaci. Například prodejna IPRO na České ulici v Brně vymezila v předvánočním období celou délku výkladu špičkovému československému modláři Formánkovi z Prahy, který se ve výloze usadil a přímo před očima procházejících lidí stavěl modely. Česká ulice byla tou dobou neprůchodná.

Rozmach brněnského modelářství po okupaci v roce 1939 a zákazu motorového i bezmotorového létání

Nebývalý rozmach brněnského modelářství začal po okupaci 15. března 1939, kdy byl veškerý letecký provoz v Československé republice zakázán. Aeroklub Republiky československé (ARČS), Masarykova letecká liga (MLL) i Plachtařský odbor Vysokoškolského klubu Brno (VSB) byly rozpuštěny a jejich majetek byl zabaven. Řada plachtařů a motorových pilotů, kterým bylo znemožněno létání, se vrátila k leteckému modelářství. Na královopolský cvičák tehdy chodilo neskutečné množství modelářů s modely. V té době začaly poprvé létat motorové modely poháněné miniaturními benzínovými motorky, modely všech kategorií vyspělých moderních koncepcí. Modelářství přecházelo od původních křehkých modelů z lipových špejlí, bambusu a hedvábného papíru k moderním, pevným a dobře létajícím zmenšeninám skutečných letadel v pevných borových nosníků, letecké překližky, s potahem ze speciálního modelářského papíru, hedvábí lakovaného proti vlhkosti a změnám počasí. Modeláři začali používat moderní stavební materiály, jako je balza, pedik a podobně. S podivem je nutno konstatovat, že v té pochmurné době byl dostatek modelářského materiálu. Vždyť ještě v roce 1943 firma IPRO prodávala kompletní stavebnice modelů včetně úzkoprofilových materiálů, jako byla balza nebo guma na pohon modelů. Objevovaly se benzínové i detonační modelářské motorky nejen naší výroby, ale i brněnské konstrukce Ing. Pflegera, Adamce, Solničky, Pfeffera a dalších.

Poválečný vývoj brněnského modelářství, první sportovní úspěchy

Po znovuobnovení provozu medláneckého plachtařského letiště po osvobození Brna v roce 1945 se začala většina modelářů stavějících motorové modely scházet v neděli odpoledne právě zde. Jména těchto modelářů by zaplnila další řádky, jmenujme aspoň některá z nich: Hanslian, Skála, Ing. Pfleger, Hradecký, Podmele, Kachlík, Mišurec, prof. Jiříček, Gabriel, Medek, Bedřich a další.

Po skončení války jen málo brněnských modelářů odolalo lákadlu skutečného létání a zůstalo věrno pouze svému modelářském zájmu. Je nutno konstatovat, že právě modeláři byli těmi prvními nadšenci, kteří na Medlánkách zachránili cenný letecký materiál, zařízení a objekty před nenechavci, kteří uvedli těsně po skončení bojů již v létě 1945 do provozu Zemskou plachtařskou školu, kteří stáli na podzim 1945 u zrodu samostatného plachtařského odboru Aeroklubu Brno, kteří pomáhali při obnově dopravního letiště Brno-Slatina a při začínající výstavbě nového letiště Brno-Tuřany. Z těchto nadšenců vzešla řada významných československých pilotů bezmotorových, motorových i dopravních letadel, vojenských i civilních pilotů.

Letecké modelářství bylo tehdy organizačně začleněno do obnoveného Aeroklubu Republiky československé (ARČS). Hlad po modelářství byl veliký, plnému rozvoji však bránil nedostatek materiálů. Obchody Vejvody a Janouška byly vybombardovány. Firma IPRO prodejnu zrušila. Situaci zachraňoval brněnský modelář Zdeněk Husička zřízením prodejny na Cejlu. Opět je obtížné vyjmenovat všechny, kteří tehdy položili základy brněnského poválečného modelářství. Uveďme alespoň několik jmen: Duchoň, Husička, bratři Hemzové, Jančařík, Kočí, Farský, Lanštiak, Chloupek, Stypa a další.

Usilovná práce přinesla našim modelářům řadu úspěchů na soutěžích. Již na prvním modelářském poválečné mistrovství republiky v Otrokovicích v září roku 1946 zvítězil Brňák Jaromír Jančařík v kategorii modelů poháněných gumovým svazkem. Ojedinělé konstrukce ve všech kategoriích předvedl tehdy Zdeněk Husička. Na celostátním mistrovství v roce 1947 zvítězil v téže kategorii opět brněnský modelář Jan Duchoň. Dobré výkony byly podnětem k účasti i na soutěžích v zahraničí. V roce 1948 excelovali na mezinárodní soutěži v polských Katowicích brněnští modeláři Husička, Duchoň a Uhman. Na mistrovství republiky zazářil Jiří Trnka, v juniorech Eda Chalubný a další. Veřejnosti se modeláři představili několika výstavami modelů, většinou v prostorách bývalé vysokoškolské menzy na Údolní ulici.

Celostátní mistrovství republiky na letišti v Medlánkách

V roce 1949 bylo brněnské modelářství poctěno důvěrou pořádat na letišti v Medlánkách celostátní mistrovství republiky. Doma, na vlastním letišti, nebyli Brňáci k poražení. Platí to především o tradiční kategorii modelů s pohonem gumovým svazkem, kde zvítězil brněnský M. Bednář. A tak bychom mohli ve výčtu úspěchů pokračovat.

Světový rekord pro brněnské modelářství

Obraťme ale pozornost k již zmiňovanému Zdeňku Husičkovi, úspěšnému obchodníkovi s modelářskými potřebami, vynikajícímu konstruktérovi nejen modelů, ale i modelářských motorků a úspěšnému závodníkovi takřka ve všech modelářských kategoriích. Svůj technický talent, píli a um napřel do právě se rozmáhající kategorie upoutaných modelů, kde nejen on sám, ale i jeho spolupracovníci a žáci lámali jeden rekord za druhým. První z nich padl v roce 1951. O rok později (v roce 1952) přinesl Zdeněk Husička československému modelářství světový věhlas. Se svým modelem U-7 opatřeným pulzační (tryskovým) motorem vlastní konstrukce LETMO MD 250 zaletěl fantastickou rychlost 245,052 km/hod. Překonal tak absolutní světový rychlostní rekord v kategorii upoutaných modelů. Tento rekord byl uznán Mezinárodní leteckou federací FAI. Pro úplnost uvádíme, že Zdeněk Husička napsal v první polovině 50. let minulého století knihu o palivech do modelářských motorků „Paliva pro miniaturní spalovací motorky“, která neztratila na aktuálnosti ani v současné době.

Organizační začlenění leteckých modelářů pod Svaz pro spolupráci s armádou (SVAZARM), Modelářské, výzkumné a vývojové středisko v Brně

Počátkem 50. let minulého století se modelářství stalo jednou z odborností branné organizace Svaz pro spolupráci s armádou (SVAZARM).

Úspěchy brněnských modelářů v kategoriích upoutaných modelů byly základním kamenem pro založení Modelářského, výzkumného a vývojového střediska v Brně, s jehož existencí jsou spojena taková jména jako Zdeněk Husička, Josef Sladký (vítěz světového šampionátu 1955 v Paříži, mistr světa 1957 v Mladé Boleslavi), Karel Gätz nebo Miloš Obrovský. Středisko pod značkou MVVS vyrábělo a vyrábí modelářské motorky světové kvality, které dodnes u úspěšně vyvážejí do řady modelářských velmocí.

Sportovní úspěchy brněnských leteckých modelářů

Oslnivého úspěchu dosáhli brněnští modeláři Sladký, Zatočil a Pastyřík na mistrovství světa v kategoriích upoutaných modelů, které se v roce 1957 z pověření mezinárodní letecké federace. FAI konalo v Československé republice. Mladá Boleslav se stala místem triumfu Josefa Sladkého, který získal titul mistra světa v jednotlivcích v kategorii modelů s tryskovým motorem. Brněnská trojice se stala mistrem světa v družstvech díky zisku zlaté, stříbrné i bronzové medaile. Josef Sladký navíc na tomto mistrovství ustavil národní rekord rychlostí 216 km/hod.

Rok 1960 přinesl brněnskému odchovanci Ing. Zbyňku Pechovi nový světový rychlostní rekord na mistrovství světa v Budapešti. Nový světový rekord v kategorii rádiem řízených modelů ustavil 10. července 1960 brněnský modelář Josef Vymazal, který s modelem vlastní konstrukce řízeným rádiem vlastní výroby dosáhl výšky 1 368 metrů.

Brňáci slavili úspěchy i v jiných kategoriích leteckého modelářství. Karel Götz v upoutaných akrobatických modelech, Miroslav Juříček v kategorii upoutaných maket na mistrovství Polska, v závodech týmových modelů byly úspěšné dvojice Trnka – Drážek, Votýpka – Komůrka. V kategorii pokojových modelů dosahovaly světových úspěchů manželé Chlubní, v minimaketách byli úspěšní Ing. Alfery, Ing. Stráník, Ing. Koutný a další.

Soutěž pro minimakety (tzv. dvacetinky) OPENSCALE

Soutěž pro minimakety (tzv. dvacetinky), tj. pro přesné zmenšeniny skutečných letadel v měřítku 1:20, poháněných gumovým svazkem eventuelně motorem na CO2 nebo elektromotorem, se létá na letišti v Medlánkách již 60 let. Od roku 1991 byly tyto národní soutěže rozšířeny o mezinárodní účast. Od té doby se létají pod názvem OPENSCALE. Těchto soutěží se pravidelně účastní mimo domácí účastníky také modeláři z Velké Británie, Francie, Nizozemí, Rakouska, Maďarska, USA, Japonska a ze Slovenska. Soutěž je všeobecně vnímána jako neoficiální Mistrovství Evropy venku létajících minimaket. Od roku 1999 se soutěž rozšířila o kategorii „old-timerů“, tj. volně létajících modelů s gumovým pohonem a pevnou vrtulí, jejíž plány byly navrženy do roku 1954. Tato kategorie klasických modelů je stále populárnější.

Popisky:

Zdroj: AEROKLUB MEDLÁNKY 80 let, 1. vyd. Brno, 2004.

Modeláři na Medlánkách v posledních dvaceti letech

V současné době můžeme na letišti v Medlánkách vidět v podstatě dvě skupiny modelářů: modeláři s volně létajícími modely a modeláři s modely řízenými rádiem.

Do první skupiny patří maketáři. Brno bylo před šedesáti roky kolébkou kategorie gumou poháněných minimaket tzv. Dvacetinek. V období posledních dvaceti let se na Medlánkách pořádaly mezinárodní soutěže OPENSCALE, kterých se účastnili vedle našich soutěžících také modeláři z USA, Japonska, Francie, Austrálie, Velké Británie, Belgie, Nizozemí, Izraele, a Rakouska. Pravděpodobně největší účast měla soutěž v roce 2008. Společenská úroveň soutěže byla zakončena vysoce hodnoceným banketem v restauraci MIKI klub. Z tohoto ročníku máme hezká videa natočená australským soutěžícím. Mimo dvacetinky soutěžily i RC makety poháněné elektromotory a historické modely.

Později se měnili pořadatelé tradiční soutěže OPENSCALE. V současné době se na Medlánkách na jaře létá soutěž AIR RACE a na podzim Memoriál Jiřího Merty,

Na Medlánkách jsme pořádali Přebory JMK mládeže, které pravidelně vyhrávali svěřenci z kroužků vedených Lubomírem Koutným, jehož svěřenci několikrát zvítězili i na Mistrovství ČR mládeže. Kroužek leteckých modelářů pracoval po nějakou dobu pod vedením Lubomíra Koutného i v ZŠ Hudcova v Medlánkách. Z finančních důvodů byla ale činnost medláneckých dětských modelářů ukončena.

OPENSCALE 2010, Mig-DIS 79sesc ROG Ing. Lubomíra Koutného

S rádiem řízenými modely létají různé skupiny leteckých modelářů. Jednak jsou to stavitelé a piloti velkých akrobatických maket, kteří také mívají soutěž těchto krásných výtvorů. Vedle nich jsou to stavitelé motorizovaných větroňů – elektroletů. Další skupinou jsou piloti podobných modelů, které si koupili hotové nebo pak majitelé „RC hraček“ hlavně čínské výroby.

Celkově lze říci, že dříve modeláři byli převážně organizovaní ve Svazarmu, později ve Svazu Modelářů ČR, dnes jsou převážně neorganizovaní nadšenci.