1.01. I. národní soutěž plachtových letadel v Brně konaná od 18. října do 2. listopadu 1924

Ve dnech 18. října až 2. listopadu 1924 byla na kopci Kozí vrchu u Medlánek (dnes nižší ze dvou vrcholů Palackého vrchu) uspořádána soutěž pod názvem „I. národní soutěž plachtových letadel v Brně“, která je s odstupem let považována za počátek československého sportovního bezmotorového létání.

Soutěže se zúčastnilo šest kluzáků, mimo soutěž létaly dva letouny zahraniční výroby, protože soutěž byla vypsána pouze pro československé příslušníky a letadla československé konstrukce. Přihlášená letadla byla vojenská i civilní.

V soutěži létala letadla Z. A. 2-1 (Západočeský Aeroklub Plzeň, konstruktér Ing. O. Haller, pilot J. Balík), „Pánek-2“ (konstruktér i pilot posluchač pražské techniky Přemysl Pánek), „Mira-3“ (Hlavní letecké dílny Olomouc, 2. letecký pluk, konstruktér pplk. R. Holeka, piloti pplk. R. Holeka, mjr. J. Skála, kpt. Snášel), H. L. D. Z. – 4 (Hlavní letecké dílny Olomouc, 2. letecký pluk, konstruktér npor. T. Zeman, piloti škpt. J. Maršálek, rtm. Jambor), jediný dvojplošník na soutěži letoun Zobor-6 (3. letecký pluk Nitra, konstruktér p. J. Tunzeng, pilot rtm. B. Kašpar), Nitra-7 (3. letecký pluk Nitra, konstruktér škpt. Koželuha, piloti ppor. Šapošnikov, npor. Linet).

Mimo soutěž létaly dva letouny Dewoitine francouzské výroby. Jednalo se o větroň 1. leteckého pluku Praha „Dewoitine-5“ (piloti mjr. J. Skála a četař Dolejš) a větroň 3. leteckého pluku Nitra „Dewoitine-8“ (piloti ppor. Šapošnikov a rtm. B. Kašpar).

Přihlášeno bylo tedy celkem 11 závodících pilotů.

Doba soutěže byla původně stanovena od 18. do 26. října 1924. V těchto dnech se pilně závodilo (na každý den připadlo přes 9 startů), byly překonány dosavadní československé rekordy na dobu i vzdálenost, a to i přesto, že počasí nedosahovalo očekávání (západní vítr). Zejména z tohoto důvodu (očekávaná příznivá změna počasí) byla soutěž nakonec prodloužena do 2. listopadu 1924.

Před zahájením soutěže (16. října 1924) uspořádal Moravský Aeroklub v Besedním domě v Králově Poli (pozdější objekt Kina Jadran) osvětovou přednášku o plachtovém létání s četnými obrázky.

Lidové noviny, pátek 17. října 1924 odpolední vydání:

Sobotní ranní Lidové noviny v den zahájení soutěže (18. října 1924) píší o dění na letišti den před zahájením soutěže: „Dnes byl na letišti po celý den živý ruch, který přivábil zejména odpoledne na letiště mnoho diváků. U dřevěného hangáru byl postaven vysoký pozorovatelský můstek, uvnitř pak byla již zmontována letadla Zemanovo a Pánkovo. Odpoledne vzbudila zájem českých diváků montáž letadla Devitine, která se prováděla na volném prostranství. Zítra se očekává příchod posledních letadel. Plachetní letadlo plzeňského Západočeského aeroklubu je již v Brně, na cestě jsou ještě letadla Koželuhovo z Olomouce a letadla nitranského leteckého pluku č. 3, který vysílá letadla tři místo hlášených dvou, a to dvě Devoitine a původní letadélko Nitra. Ruský letecký kroužek při Moravském aeroklubu staví také plachtové letadlo, není však dosud jisto, zda skončí svou práci tak, aby se toto letadlo mohlo soutěže zúčastnit. Bude tedy v soutěži létati osm strojů. Na večer byl za obětavé práce mladých i šedivých členů všech zúčastněných aeroklubů postaven druhý plachtový hangár, takže hlavní přípravy jsou v podstatě již hotovy. Zítra dokončí se drobné práce a montáž letadel, aby všechno bylo připraveno na odpolední zahájení soutěže.“

Soutěž byla oficiálně zahájena v sobotu 18. října v 15 hodin gen. Kolaříkem a Dr. Havelíkem, předsedou Moravského Aeroklubu (M.A.K.). Následovala prohlídka letiště a letadel a výklady návštěvníkům, kteří se dostavili v hojném počtu několika tisíc osob.

Po přejímce letadel technickou komisí zahájil závody svým startem v 10:20 hodin škpt. Maršálek na olomouckém letadle H. L. D. Z. – 4. Ulétl vzdálenost 470 metrů a dosáhl doby letu 45 s.

28. října 1924 byla v 10 hod. na letišti zahájena krátkým proslovem Dr. Havelíka, předsedy M.A.K., oslava vzniku samostatné československé republiky. Byla vztyčena národní vlajka a vlajka M.A.K.. Letadla byla symetricky rozestavěna před hangárem a ozdobena. V 11 hodin byl zaslán pozdravný telegram T. G. Masarykovi.

Soutěž byla ukončena v neděli 2. listopadu 1924 v 17 hodin slavnostním proslovem Dr. Havelíka, předsedy M.A.K. a mjr. Skály, předsedy Odboru pro bezmotorová letadla Aeroklubu Republiky československé. Ve večerních hodinách uspořádal M.A.K. večírek na rozloučenou.

Celkem bylo provedeno 126 letů, nalétáno bylo téměř 5 hodin. Hodnotila se ulétnutá vzdálenost a doba letu. Ustaven byl první národní rekord. Všichni účastníci byli vojenskými letci, protože plachtění bylo v té době převážně záležitostí vojska.

Vítězem soutěže se stal škpt. Maršálek s kluzákem H. L. D. Z. – 4 s nejdelší dobou letu (1 minuta a 44s.) a s nejdelší ulétnutou vzdáleností (790 metrů). Celkem na soutěži provedl 15 letů s celkovou dobou letu 12 minut 35,5 s. Koncem závodů jeho kluzák havaroval.

Mimo soutěž vytvořil mjr. Skála na kluzáku Dewoitine-5 dva nové národní rekordy: v délce letu i v době letu (2 hodiny 21 minut 51 s.).

Na 22. schůzi Odboru pro bezmotorová letadla při Aeroklubu Republiky československé byly rozděleny ceny za nejdelší ulétnutou vzdálenost (I. cena – 2500 Kč, škpt. Maršálek za let č. 75, tj. vzdálenost 790 metrů a II. cena – 1500 Kč, rtm. B. Kašpar za let č. 108, tj. vzdálenost 680 metrů).

Odbor využil své pravomoci udělit cenu za zvláštní a pozoruhodné výkony. Za takový byl uznán nejen výkon mjr. Skály (dva nové národní rekordy – v délce letu i v době letu), ale také úsilí studenta pražské techniky Přemysla Pánka. Ten se v počtu letů a nalétané době umístil hned mjr. Skálou, ačkoliv se učil létat teprve během soutěže. Mjr. Skála i student Pánek obdrželi za své výkony finanční odměnu.

Zdroje:

Lidové noviny. Dnes a zítra. Přednášky a schůze. 16. 10. 1924 odpoledne. Brno: Lidové noviny, 1924, roč. 32, č. 522, s. 4.

Lidové noviny. První národní soutěž plachtových letadel v Brně. 17. 10. 1924 odpoledne. Brno: Lidové noviny, 1924, roč. 32, č. 524, s. 4.

SKÁLA, Jaroslav. Dojmy z I. národní soutěže plachtových větroňů v Brně. In: Letectví. Praha: Čs. Aeroklub v Praze, 1924, roč. IV., č. 11, s. 231–232.

SEKANINA, František. I. národní soutěž větroňů v Brně. In: Letectví. Praha: Čs. Aeroklub v Praze, 1924, roč. IV., č. 11, s. 232–238.

SEKANINA, František. České větroně. In: Letectví. Praha: Čs. Aeroklub v Praze, 1925, roč. V., č. 1, s. 7–9.

AEROKLUB MEDLÁNKY 80 let, 1. vyd. Brno, 2004. 208 s., s. 9.

Medlánky. Medlan. Dostupný z: http://www.vrtulnik.cz/ww2/protektorat-medlanky.htm.

Internetová encyklopedie města Brna. 1. Národní soutěž plachtových letadel u Brna. Dostupný z: https://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_udalosti&load=1899.

Technická specifikace zúčastněných letadel (In: Letectví 1/1925, s. 7):

Francouzský větroň Dewoitine (In: Letectví 1/1925, s. 9)

Letadla československé konstrukce a výroby zúčastněná na I. národní soutěži plachtových letadel u Brna (In: Letectví 1/1925, s. 8)