1.13. Aeroklub Brno-Medlánky v letech 2014 – 2023

I v letech 2014 – 2023 docházelo k dalšímu rozvoji sportovní činnosti Aeroklubu Brno-Medlánky. Rada i řadoví členové Aeroklubu Brno-Medlánky se ale vyrovnávali i s běžnými provozními i dlouhodobými výzvami souvisejícími s činností aeroklubu.

Pokračovaly soudní spory vedené za účelem majetkoprávního vypořádání pozemků v ploše letiště. V tomto směru padlo v roce 2015 zásadní rozhodnutí Městského soudu v Brně, které stanovilo cenu za pronájem pozemků v ploše letiště v místě a čase obvyklou. V roce 2020 došlo ke smíru a proběhlo konečně po letech sporů i narovnání.

Členové aeroklubu nadále pečovali o letový park aeroklubu a další techniku i nemovitý majetek.  Pokračovala spolupráce s Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje – letiště Brno-Medlánky je zařazeno do Krizového plánu Jihomoravského kraje mezi Ostatní složky Integrovaného záchranného systému. V praxi to znamená, že na letišti Brno-Medlánky jsou plněny hasicí letouny Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje. Pro veřejnost aeroklub pořádal letecké dny, společenské a sportovní akce. Plochu letiště pravidelně poskytuje pořadatelům cyklistických, modelářských a kynologických soutěží a přehlídek. Každoročně ve spolupráci s Městskou částí Brno-Medlánky a dalšími subjekty (zejména Policie ČR, Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje apod.) pořádáme dětský den. Každoročně pořádáme v prostorách Společenského centra Sýpka v Brně-Medlánkách tradiční Letecký ples. V roce 2024 v měsíci lednu proběhne již jeho 19. ročník.

Na letišti probíhají praktická cvičení studentů Leteckého ústavu z nedaleké Fakulty strojní Vysokého učení technického v Brně, které na letišti také hangáruje svá školní letadla.

Velké změny nastaly v oblasti spolupráce s Agenturou ochrany přírody a krajiny v rámci záchranného  programu kriticky ohroženého živočišného druhu sysla obecného. V roce 2014 se díky návrhu Městské části Brno-Medlánky, k němuž se připojila Městská část Brno-Komín, podařilo lokalitu výskytu sysla obecného v ploše medláneckého letiště zapsat mezi Evropsky významné lokality NATURA 2000. Dne 26. září 2023 schválila Rada Jihomoravského kraje Záměr na vyhlášení zvláště chráněného území a povýšila stupeň ochrany lokality z Významného krajinného prvku Syslí rezervace na Přírodní památku Letiště Medlánky, čímž by měly být snad na delší dobu odvráceny snahy developerů o změnu územně plánovací dokumentace v lokalitě. Odkaz na fotografie sysla obecného z dílny našeho dvorního fotografa Františka Brablce (datováno 15. 4. 2013): https://medlanky.bumper.cz/fotogalerie/album_lkcm_15_4_2013_sysel/index.html.

Významným úkolem pro radu Aeroklubu Brno-Medlánky bylo zateplení a rekonstrukce provozní budovy Aeroklubu Brno-Medlánky, která probíhala s finanční podporou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR v letech 2021 až 2022.

Oslavy 90. výročí létání na Medlánkách konané ve dnech 12. až 14. září 2014

V roce 2014 jsme na letišti Brno-Medlánky uspořádali v termínu 12. až 14. září 2014 oslavy 90. výročí konání I. národní soutěže plachtových letadel konané v roce 1924 na medláneckých kopcích spojené se setkáním bývalých a současných členů Aeroklubu Brno-Medlánky a členů ostatních aeroklubů v České republice.  

Oslavám předcházely dlouhodobé přípravy během něhož poměrně velký tým členů aeroklubu plnil svěřené úkoly. Bohužel předpověď počasí pro tento víkend byla neúprosná a výhledy meteorologů slibovaly velmi deštivé počasí. Smířeni s osudem jsme tedy v pátek za hustého deště nachystali mokrou variantu oslav a počítali s tím, že oslavy budou bez létání.

V sobotních ranních hodinách začali přicházet za vydatného deště první návštěvníci do hangáru firmy AVEKO, který byl přeměněn na dočasný výstavní a konferenční prostor, který zcela zaplnili bývalí i současní členové Aeroklubu Brno-Medlánky a další gratulanti.

Oslavy započaly uvítacími, vzpomínkovými a organizačními projevy předsedy Aeroklubu Brno-Medlánky a zástupců spřátelených městských částí a promítání. Po jejich skončení se konal start kluzáku SG-38 pomocí „gumicuku“ a letecká akrobacie Pavla Schoře a Michala Šťastného na kluzáku L-13AC Blaník, což měly být s ohledem na počasí jediné letové atrakce tohoto dne. Déšť však pomalu ustával, a tak se do vzduchu „osmělila“ i další letadla L-13SE Vivat a Piper Cub. Přiletěl dokonce i záchranářský vrtulník, který umožnil účastníkům našeho vzpomínkového setkání prohlídku jeho vybavení. Provedlo se také několik dalších startů gumicukem.

90 let plachteni na Medlankach.mpg            Krátké video z oslav 90. výročí létání na Medlánkách z dílny Lubomíra Hermana, září 2014

A když déšť ustal úplně, nabrala letecká činnost obrátky. K akrobatickému Blaníku L-13AC přibyl ještě jeho kolega L-13A Blaník, létat začal i LF-107 Luňák a LG-125 Šohaj. SG-38 a Hol’s der Teufel se přesunuli na start navijákem. Nechyběly ani vyhlídky horkovzdušným balónem společnosti Viktoria. Létalo se až do západu slunce, takže se letový den využil beze zbytku, což ráno nikdo z pořadatelů vůbec nečekal. Na večerním společenském setkání se pořadatelé i účastníci setkání shodli na tom, že se oslavy velmi vydařily a počasí nám vlastně vyšlo.

XXX90 let plachteni na Medlankach.mpg            Krátké video z oslav 90. výročí létání na Medlánkách z dílny Lubomíra Hermana, září 2014

A když déšť ustal úplně, nabrala letecká činnost obrátky. K akrobatickému Blaníku L-13AC přibyl ještě jeho kolega L-13A Blaník, létat začal i LF-107 Luňák a LG-125 Šohaj. SG-38 a Hol’s der Teufel se přesunuli na start navijákem. Nechyběly ani vyhlídky horkovzdušným balónem společnosti Viktoria. Létalo se až do západu slunce, takže se letový den využil beze zbytku, což ráno nikdo z pořadatelů vůbec nečekal. Na večerním společenském setkání se pořadatelé i účastníci setkání shodli na tom, že se oslavy velmi vydařily a počasí nám vlastně vyšlo.

Ohlédnutí za oslavami 90. výročí létání na Medlánkách na www stránkách Aeroklubu Brno-Medlánky: https://www.akmedlanky.cz/archiv-aktualit/jake-byly-oslavy-90-vyroci-bezmotoroveho-letani-na-medlankach/

Více fotografií naleznete ve fotogalerii na www stránkách Aeroklubu Brno-Medlánky: https://www.akmedlanky.cz/fotogalerie/.

I v letech 2014 až po současnost pokračoval pozvolný nárůst počtu kluzáků provozovaných na našem letišti. V současnosti je zde  provozováno 20 kluzáků ve vlastnictví Aeroklubu Brno-Medlánky a cca 25 kluzáků ve vlastnictví soukromém. Jedná se o širokou paletu kluzáků. Od vysokovýkonných „brusů“ jako například Ventus, LAK, Shark apod. až po historické kluzáky typu VT-125 a VT-425 Šohaj, LF-107 Luňák, Z-24 Krajánek, VT-109 Pionýr apod., které patří do kategorie „oldtimer“.

I nadále pokračoval pozvolný nárůst počtu sportovně létajících pilotů. Členská základna je stabilní, díky každoročně úspěšně absolvovanému elementárnímu výcviku mírně narůstá počet létajících členů. Piloti pravidelně přihlašují své sportovní výkony do Celostátní Plachtařské Soutěže (CPS), stoupají i hodnoty nalétaných výkonů. Důkazem toho jsou následující výsledky umístění AK v dotčené soutěži v konkurenci dalších 73 aeroklubů.

V uvedeném období se v soutěži CPS-CZ (přelety splněné jen v rámci ČR) umístil Aeroklub Brno-Medlánky takto:

 • 2014    5. místo
 • 2015    3. místo
 • 2016    2. místo
 • 2017    1.místo
 • 2018    3.místo
 • 2019    4. místo
 • 2020    6. místo
 • 2021    6. místo
 • 2022    4. místo
 • 2023    5. místo          (ke dni 7. 12. 2023)

V soutěži CPS, která zahrnuje navíc i lety vykonané mimo ČR (CPS CZ/INT) se Aeroklub Brno-Medlánky umístil takto:

 • 2014    4. místo
 • 2015    2. místo
 • 2016    2. místo
 • 2017    1. místo
 • 2018    1. místo
 • 2019    4. místo
 • 2020    6. místo
 • 2021    6. místo
 • 2022    4. místo
 • 2023    2. místo           (ke dni 7. 12. 2023)

Například v roce 2023, kdy bylo do CPS (nejčastěji používaný plachtařský sportovní portál v ČR – www.cpska.cz) přihlášeno celkem 8 100 výkonů z celé ČR, bodovalo celkem 4 536 výkonů medláneckých pilotů. V Celostátní plachtařské soutěži (CPS) bodují pravidelně naši piloti i v kategorii juniorské a v kategorii ženské. Někteří medlánečtí piloti využívají k přihlašování svých sportovních plachtařských výkonů i jiné plachtařské portály, například www.weglide.org nebo někdy bohužel své výkony nepřihlašují vůbec.

Vzájemné porovnávání sportovní výkonnosti pilotů našeho aeroklubu se kromě výše uvedené  CPS se i nadále odráží v každoročně pořádané klubové soutěži. Pravidla klubové soutěže vychází z pravidel CPS. Místo tří přihlašovaných výkonů může ale každý pilot přihlásit čtyři lety, které ale musí mít vzlet z LKCM (letiště Brno-Medlánky) nebo mohou být provedeny na jiném letišti, pokud je start proveden v rámci soustředění pořádaného Aeroklubem Brno-Medlánky. 

Samostatnou kapitolou sportovního zápolení v rámci Aeroklubu Brno-Medlánky jsou od roku 2005 každoročně vyhlašované speciální klubové soutěže, soutěž “typová“ a soutěž “věková“. Soutěž podle typů letadel má čtyři podkategorie podle výkonnosti kluzáků. Soutěž “věková“ má pět podkategorií podle věku pilota (od 15 roků věku po 15 letech až do 85 let a výše). Do každé z uvedených podkategorií může každý létající člen Aeroklubu Brno-Medlánky přihlásit pouze jeden sportovní výkon. Umístit se tak mohou i piloti začínající, kteří jsou teprve na počátku své sportovní kariéry, mají minimum zkušeností a létají prozatím kluzáky nižší výkonnosti. Piloti umístění v každé kategorii na prvních třech místech jsou pak každoročně vyhodnocení na výroční členské schůzi v rámci vystoupení sportovní komise a jsou oceněni diplomem a věcnou cenou.  S ohledem na naši širokou členskou základnu a množství letuschopných klubových kluzáků je tato soutěž celkově oblíbena, a to zejména u mladých pilotů. Každoroční slavnostní ceremoniál předávání cen a foto z našich provozů je možno vidět na webových stránkách Aeroklubu Brno-Medlánky: https://www.akmedlanky.cz/fotogalerie/.

Výsledky klubové soutěže 2023 zde:https://www.akmedlanky.cz/archiv-aktualit/klubova-soutez-2023-1/ .

Medlánečtí piloti se pravidelně účastní závodů mezinárodní úrovně i sportovních podniků pořádaných Aeroklubem ČR, závodů regionální úrovně a  soustředění pořádaných jednotlivými aerokluby.

Již od počátku devadesátých let jezdí naši piloti pravidelně létat do tzv. dlouhé vlny, která vzniká při jihozápadním proudění na závětrné straně pohoří Jeseníků, které je dostupné při vzletu z letiště Mikulovice a Krnov.

Další samostatnou kapitolou sportovního létání našich pilotů na plachtařských akcích, je účast na zahraničních soustředěních, převážně zaměřených na vysokovýkonné plachtění. Jedná se o destinace v Jihoafrické republice, Namibii, Austrálii apod.

Mezi nejhodnotnější plachtařské výkony, které byly dosaženy na zahraničních soustředěních i v České republice v období od roku 2014 patří:

 • dosud platný český rekordní let posádky Stanislav Kubíček – Michal Poslužný dosažený dne 3. 12. 2016 na trojúhelníkové trati 750 km rychlostí 145,99 km/hod., vzlet a přistání z letiště Kiripotib ve Veronice v Namibii;
 • doplnění odznaku zlaté „C“ se třemi diamanty o signaturu 750 km a diplomu FAI 750 km za splnění podmínek na této trati v roce 2018 piloty Vojtěchem Bartošem, Michalem Šťastným a Danešem Grulou;
 • doplnění odznaku zlaté „C“ se třemi diamanty o signaturu 1 000km  a diplomu FAI 1000 km  pilotem Danem Grulou.

Daří se i našim juniorům. V červenci 2023 probíhalo na letišti Hosín Plachtařské mistrovství ČR juniorů, kde Aeroklub Brno-Medlánky měl dokonce své čtyři zástupce (z celkem 25 soutěžících: Jana Šťastného, Martina Šťastného, Štěpána Fiľakovského a Vojtěcha Páveka. Podařilo se uletět neuvěřitelných 11 platných disciplín. Jan Šťastný získal celkové druhé místo se ztrátou pouhých 79 bodů na vítěze. Štěpán Fiľakovský se umístil na 11. místě, Martin Šťastný na 18. místě a Vojtěch Pávek na 24. místě. Ohlédnutí za Plachtarským mistrovstvím juniorů 2023: https://www.akmedlanky.cz/archiv-aktualit/ohlednuti-za-plachtarskym-mistrovstvim-cr-junioru-2023/.

V termínu 29. 7. – 12. 8. 2023 se v dánském Arnborg konalo Mistrovství Evropy juniorů 2023. soutěžilo se ve dvou třídách: Club a Standard. Česká republika měla v každé třídě tři reprezentanty. Z 15 dnů soutěže každá třída odletěla čtyři platné disciplíny. Závody skončily pro Českou republiku velkým úspěchem. V soutěži týmů obsadila Česká republika 1. místo. Ve třídě Standard jsme obsadili všechny stupně vítězů. Zástupce Aeroklubu Brno-Medlánky Jan Šťastný se umístil na krásném pátém místě v klubové třídě a na bednu mu chybělo pouhých 37 bodů. Úspěšné Mistrovství Evropy juniorů 2023: https://www.akmedlanky.cz/archiv-aktualit/uspesne-mistrovstvi-evropy-junioru-2023/.

V rámci hodnocení plachtařských výkonů nelze zapomenout na pravidelné plnění a získávání odznaků FAI ve třídě stříbrné „C“, zlaté „C“ a zlaté „C“ se třemi diamanty. Tyto výkonnostní třídy jsou našimi piloty plněny průběžně. Jejich slavnostní předání je každoročně hlavním bodem vystoupení sportovní komise na výroční členské schůzi Aeroklubu Brno-Medlánky.

Od roku 2021 je na našem letišti pořádána akrobatická soutěž Brněnské kotól, kterou pořádá Aeroklub České republiky ve spolupráci s Aeroklubem Brno-Medlánky vždy v měsíci říjnu.

Také v tomto období pokračovala každoroční pravidelně-nepravidelná podzimní fotbalová utkání týmů: ženatí versus svobodní, která mají v našem aeroklubu tradici více než 65 let.

Krátký videozáznam z tradičního fotbalového utkání  ženatí versus svobodní (17. 12. 2016) zde: https://www.youtube.com/watch?v=Rb-qFmOvmP4.

Rozbor tradičního fotbalového zápasu ženatí versus svobodní v roce 2015 zde: https://www.akmedlanky.cz/archiv-aktualit/fotbal-zenati-vs-svobodni-2015-rozbor-zapasu/ .

Mezi začínající tradici lze ze sportovního hlediska počítat i hokejové utkání mezi Aeroklubem Brno-Medlánky a Aeroklubem Křižanov, které se konalo v letech 2019 a 2020. První obdobné utkání se ojediněle konalo již v roce 2005. Další utkání se konalo následující rok. I když výsledek obou utkání vyzněl v náš neprospěch a tradice byla přerušena covidovými opatřeními, můžeme konstatovat, že spokojenost byla jak na straně vítězů, tak na straně poražených. Lze jen doufat, že tato začínající tradice naváže pokračováním i v následujících letech.

Každoročně se druhý zářijový víkend koná na letišti Brno-Medlánky tzv. oldtimer víkend, kterého se účastní piloti a historická letadla a letouny nejen z našeho aeroklubu, ale doslova z celé republiky i zahraničí. Setkání oldtimerů je vyhledáváno nejen piloty, kteří využívají možnosti přezkoušet se i na letadla, která nejsou provozována v jejich domovských aeroklubech, ale jsou atraktivní i pro laickou veřejnost i rodiny s dětmi.

Oslavy 95. výročí létání na Medlánkách konané ve dnech 6. a 7. září 2019

V září 2019 jsme uspořádali oslavy 95. výročí konání I. národní soutěže plachtových letadel konané v roce 1924 na medláneckých kopcích. I toto výročí jsme spojili se setkáním bývalých i současných členů Aeroklubu Brno-Medlánky i členů ostatních aeroklubů a významných osobností leteckého sportu.

Když jsme v pátek 6. 9. 2019 dokončovali poslední přípravy oslav, doufali jsme, že se nad námi počasí nadcházejícího dne smiluje a dovolí realizovat alespoň část připraveného programu. Naneštěstí jsme se ale probudili do zamračeného deštivého dne, který téměř nedovolil odstartovat ani jednotlivcům, natož pak chystaným dvanácti aerovlekům, které měly ve formaci společně zakroužit nad Brnem.

Organizační tým oslav byl proto přinucen k využití záložní „mokré“ varianty a všechny hosty a návštěvníky, kteří se i přes nepřízeň a neústupnost počasí sešli v hojném počtu, ukrýt pod střechu hangáru leteckých dílen. Zde celý program zahájil Ivan Fiľakovský, předseda Aeroklubu Brno-Medlánky a Michal Šťastný. Ke slovu se dostali i starostka MČ Brno-Komín a radní MČ Brno-Medlánky, kteří nám srdečně poblahopřáli. Po společném fotografování zazpívali naši kamarádi z divadla píseň Bílý brus jako vzpomínku na již nežijící kamarády. Následovalo slavnostní zakrojení do výročního dortu, které provedli František Filípek jako nejstarší předseda a Jindra Prokeš jako nejstarší náčelník našeho aeroklubu.

Další chvíle se vyplnily promítáním filmů z dob dávných i současných, prohlížením fotografií z dlouhé historie našeho aeroklubu instalovaných na výstavce nebo přinesených z vlastních zdrojů.

Celá akce byla zakončena závěrečnou hangár párty, kde jsme tuto příležitost pro setkání bývalých i současných členů našeho Aeroklubu, vyhodnotili jako velmi povedenou, a to i přesto, že nám počasí nepřálo. Potvrdit to může i nemalé množství děkovných dopisů a mailů, které jsme po jejím skončení dostali.

Více fotografií a krátké video z akce naleznete na www stránkách Aeroklubu Brno-Medlánky na adrese https://www.akmedlanky.cz/fotogalerie/.