Historie – Nové podmínky a možnosti – 1989–2003

By Alena Fialová

Po společenských změnách po listopadu 1989 se sportovní létání v naší zemi postupně vymanil z nepříjemného vlivu vojenských nařízení a pořádků. Majetek bývalého Svazarmu byl rozdělen. Aeroklub Brno–Medlánky se stal po jednání delimitační komise majitelem několika objektů v areálu letiště. To přineslo na jedné straně nutnost se o tento majetek postarat s péčí dobrého hospodáře, na straně druhé možnost s tímto majetkem naložit ke všeobecnému prospěchu aeroklubu. Na počátku podnikání v naší zemi bylo mnohdy obtížné se domoci dlužných částek, které po sobě zanechaly mnohé nepoctivé společnosti. Avšak během několika let se podařilo vytvořit dobré obchodní klima s několika firmami, kterým dlouhodobě Aeroklub Brno–Medlánky poskytuje své služby.

Zobrazit více…