Historie – Poválečná obnova letiště 1945 – 1947

By Alena Fialová

26. dubna 1945 osvobodila sovětská armáda spolu s oddíly Rumunské královské armády Brno. Fronta se zastavila na čáře Soběšice – Rozdrojovice – Ostrovačice, kde 8. května 1945 skončily bojové operace.

Dne 27. 4. 1945 obsadila rumunská armáda také letiště v Medlánkách. Na to čekali předváleční brněnští plachtaři, kteří již v prvních květnových dnech začali vyjednávat s vojenským velitelem. Díky B. Merlíčkovi, Šmídovi, Szpackovi, Rašovskému, Kolaříkovi a dalším získali „bumážku“ a začali zajišťovat letiště a materiál, který tu zbyl po německé škole NSFK. Situace se stabilizovala, když maršál Koněv předal Československu všechna letiště i s jejich zařízením a vybavením. Tím se mohl plachtařský provoz rozběhnout na plné obrátky. Po provedení inventury materiálů byly za pomoci vojenské správy a německých zajatců upraveny krátery po bombách, srovnáno přeorané letiště a odstraněny miny v hangárech, opraveny byly velké i malé galeje. Přicházeli další členové, známí i docela noví, kteří se pouštěli s holýma rukama do práce, aby znovu zprovoznili středisko bezmotorového létání. Pracovalo se bez ohledu na čas.

Zobrazit více…

Archiv AK Medlánky/Medlánky_06_1945