Historie – První pokusy v letu klouzavém, průkopníci bezmotorového létání na Brněnsku 1914 – 1923

By Alena Fialová

„Letadlo klouzavé je zkušebním strojem, na němž lze odhadnouti to, co nazveme nejvhodněji hospodárností letu. Při pokusech klouzavých jedině můžeme obeznámiti se s vlastnostmi větru a s jeho účinkem nosným. Nedávno na tomto místě podle jsem stručně svoji theorii a chci věnovat problému létání z tohoto nového hlediska posuzovanému a řešenému delší práci. Právě v této době došly mne zprávy pana Harabusa z Brna, týkající se jeho pokusu s létadly klouzavými. S potěšením jsem seznal, že neběželo mu toliko o pouhý sport (a již to by znamenalo pro naše poměry mnoho), nýbrž že provedl i četná měření, týkající se výšky letu, rychlosti větru a létadla oproti větru, a kromě toho i tahu, který snášelo lano při startu létadla.

Zobrazit více…

Napsat komentář