Historie – Spolupráce Aeroklubu Brno-Medlánky s VUT Brno

By Alena Fialová

Počátky výuky letectví na brněnské technice (v té době Vysoké škole technické dr. Edvarda Beneše) spadají do roku 1937, kdy se ke specializaci motorová doprava připojilo studium letectví (pozn. na pražské technice byly specializační kurzy letectví zahájeny již v roce 1929). Škola v té době již díky subvenci Ministerstva národní obrany vlastnila aerodynamický tunel. Výuka byla však následně násilně přerušena již v roce 1939 uzavřením českých vysokých škol německými protektory….

Zobrazit více…