Historie brněnského modelářství 1926

By Alena Fialová

Není vlastně znám konstruktér, který by svou kariéru začínal jinak než letecký modlářstvím a je jen málo výkonných letců všech odborností, kteří by své vzdušné sny začínali uskutečňovat jinak než stavbou létajících (a mnohdy také na létajících modelů).

Počátky brněnského leteckého modelářství po skončení 1. světové války

Pomineme-li skromné letecké začátky u nás v brně před 1. světovou válkou, je pro brněnské letecké modelářství prvním historickým mezníkem datum 31. 10. 1919, kdy byl při založení Čs. aviatického klubu v Brně (později Moravský aeroklub) ustaven též Odbor pro modely, jehož prvním předsedou stal Ing. Richard Harabus, známý svými předválečnými pokusy se závěsnými kluzáky. Zájem o modelářství byl značný a první závody modelů na sebe nedaly dlouho čekat. Již v roce 1919 přinesla soutěž létaná na čas a na vzdálenost na hřišti Moravské Slavie v Brně-Pisárkách tyto vítězné výkony: model Vlaštovka modeláře Kožušníka uletěl 53,8m, model kachní koncepce modeláře Hoška (našeho pozdějšího nejvýznamnějšího aerodynamika a profesora aerodynamiky a mechaniky letu na ČVUT v Praze zvítězil součtem časů ze tří letů výkonem 41 sekund.

Zobrazit více…