Historie – Aeroklub Brno-Medlánky v letech 2014 – 2023

By Alena Fialová

I v letech 2014 – 2023 pokračovala spolupráce s Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje – letiště Brno-Medlánky je zařazeno do Krizového plánu Jihomoravského kraje mezi Ostatní složky Integrovaného záchranného systému. Na letišti Brno-Medlánky jsou plněny hasicí letouny Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje. Pro veřejnost aeroklub pořádal letecké dny, společenské a sportovní akce. Plochu letiště pravidelně poskytuje pořadatelům cyklistických, modelářských a kynologických soutěží a přehlídek. Každoročně ve spolupráci s Městskou částí Brno-Medlánky a dalšími subjekty (zejména Policie ČR, Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje apod.) pořádáme dětský den. V prostorách Společenského centra Sýpka v Brně-Medlánkách pořádáme tradiční Letecký ples. V roce 2024 v měsíci lednu proběhne již jeho 19. ročník.

Zobrazit více…