Historie – Aeroklub Brno-Medlánky v letech 2004 – 2013

By Alena Fialová

I v letech 2004 až 2013 docházelo k dalšímu rozvoji sportovní činnosti Aeroklubu Brno-Medlánky. Současně musela Rada aeroklubu řešit běžné provozní i dlouhodobé problémy. Pokračovaly soudní spory vedené za účelem majetkoprávního vypořádání soukromých pozemků v areálu letiště. Členové aeroklubu pečovali o letový park aeroklubu a další techniku i o nemovitý majetek aeroklubu. Nadále pokračovala spolupráce s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR v rámci záchranného programu kriticky ohroženého živočišného druhu sysla obecného v rámci VKP Syslí rezervace v ploše letiště. Letiště Brno-Medlánky je zařazeno do Krizového plánu Jihomoravského kraje mezi Ostatní složky Integrovaného záchranného systému. V praxi to znamená, že na letišti Brno-Medlánky jsou plněny hasicí letouny Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje. Pro veřejnost aeroklub pořádal letecké dny, společenské a sportovní akce. Plochu letiště pravidelně poskytuje pořadatelům cyklistických, modelářských a kynologických soutěží a přehlídek. Každoročně ve spolupráci s Městskou částí Brno-Medlánky a dalšími subjekty (zejména Policie ČR, Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje apod.) pořádáme dětský den. Na letišti probíhají praktická cvičení studentů Leteckého ústavu z nedaleké Fakulty strojní Vysokého učení technického v Brně, které na letišti také hangáruje svá školní letadla.

Zobrazit více…