Historie – Výstavba nové provozní budovy v letech 1985 – 1987

By Alena Fialová

V období na počátku šedesátých let vyvstala potřeba vybudovat pro Aeroklub Medlánky zázemí v podobě nové provozní budovy, která by měla zlepšit podmínky pro leteckou činnost. Její ubytovací kapacitu by bylo možno navíc využívat i při pořádání plachtařských soutěží a soustředění.

Po dlouhých letech překonávání administrativních potíží se podařilo Radě Aeroklubu Brno-Medlánky pod vedením Vladimíra Podroužka a Gustava Vrbackého zajistit finanční prostředky na výstavbu, schválení projektové dokumentace a následně i zahájit výstavbu nové patrové zděné budovy, která měla nahradit dosluhující dřevěné budovy vystavěné v roce 1942 Němci v rámci činnosti NSFK.

Zobrazit více…