Historie – Masarykova letecká liga v Brně, létání u Čebína 1925 – 1939

By Alena Fialová

Po zničení většiny bezmotorových letadel na Zvičíně v listopadu roku 1925 nastal útlum v létání. Hlavními podporovateli byli vojenští piloti a chybělo jakékoliv zázemí, o výchově mladších pilotů ani nemluvě. ARČS (pozn. Aeroklub Republiky československé, který vznikl jako jeden z řady klubů a spolků sdružujících průkopníky v létání v roce 1924) neměl ve svých řadách nikoho, kdo by pokračoval, a proto v roce 1928 zrušil odbor pro plachtový let. Masarykova letecká liga (MLL) založená v roce 1928 si v roce 1928 do svého programu dala ustavení plachtařského odboru. Další dvě léta tápání a schůzování na toto téma končí dnem 25. září 1930, kdy byl schválen základní program na oživení bezmotorového létání v Československé republice. Byla to velká šance pro MLL, která zařadila bezmotorové létání jako svou hlavní činnost. V roce 1931 ing. Šlechta zkonstruoval kluzák Skaut a stavebnice tohoto typu se staly základem letového parku nově vznikajících plachtařských odborů MLL. V témže roce se stavebnice Skauta dostala i do Brna. Brněnská odbočka MLL zveřejnila v tisku zprávu, že byla založena místní skupina MLL – plachtařský odbor. Sešlo se jedenáct zájemců o bezmotorové létání. Letec Franta Kotiba , který měl za sebou motorový výcvik v brněnském aeroklubu a v létě 1931 absolvoval „C“ na Grunau Baby GB-IIb. Tím bylo postaráno o vedoucího odboru a instruktora. Letci dostali k dispozici zahradní pavilon na brněnské výstavišti jako dílnu, v níž pracovali každou sobotu a neděli. Celou zimu 1931 se stavělo, každý týden se konala sbírka na nákup potřebného materiálu. Pojem absentérství byl neznámý.

Zobrazit více…

Archiv AK Medlánky/Medlánky_06_1941 – letecký den, větroň Falke