Historie – Vznik plachtařského odboru vysokoškolského sportu Brno 1931 – 1939

By Alena Fialová

(VSB) – ze vzpomínek Zdenko Drába

„Jako student techniky v Brně jsem navázal styk s Moravským aeroklubem i s místní skupinou MLL. Mým záměrem bylo založit odbor bezmotorového létání. Aeroklub byl ochoten podpořit nás morálně, ale odmítl zřídit odbor bezmotorového létání s tím, že je zaměřen na motorové sportovní létání. Zástupce armády ve výboru místní skupiny MLL Brno namítal, že stavba bezmotorového letadla si vyžaduje značné finanční prostředky, náročné materiální vybavení a vysokou odbornost – náš návrh tedy odmítla i MLL. Za těchto poměrů nás ve druhé polovině roku 1931 podpořily vysoké školy. Vedoucí katedry tělesné výchovy vysokých škol doc. dr. Vojta souhlasil se založením odboru bezmotorového létání v rámci Vysokoškolského sportu.

Zobrazit více…